Over ABS

Jan Ooms

Voorzitter

Arie van der Pligt

Vicevoorzitter

Dick Stam

Secretaris

Piet Delhez

Penningmeester

Cor Willemsen

Bestuurslid