Over ABS

De Club van 100 is een groep van enthousiaste sponsors, leden en niet-leden die Mannenkoor ABS een warm hart toedragen. Het streven is om deelnemers te vinden, die een jaarlijkse bijdrage van € 100,- leveren.

De club heeft ten doel projecten te ondersteunen die door Mannenkoor ABS worden georganiseerd en de gemeenschap ten goede komen. Concrete doelen worden hiermee gefinancierd.

Een jaarlijkse bijeenkomst heeft tot doel sponsors, leden en oud-leden met elkaar in contact te brengen en zo de betrokkenheid bij de club te vergroten.

Iedereen kan lid worden van de Club van 100, zowel bedrijven als privé personen. Het lidmaatschap van de Club van 100 loopt per kalenderjaar en is te allen tijde opzegbaar.

Club van 100

  • In de afgelopen jaren zijn er i.v.m. COVID-19 geen deelnemers geweest.
  • Het is op dit moment nog onzeker of er in de toekomst nieuwe deelenemers zullen komen.