Jubileum

In mei 2010 ontstond bij dirigent Jan Ligtenberg het idee voor de oprichting van een projectkoor om het jubileumjaar versterkt door te komen. ABS bestond destijds maar uit 21 leden en met zo’n magere bezetting is het niet leuk een jubileumconcert te gaan geven.

In de maanden juni/juli 2010 werden verschillende zangverenigingen uit de omgeving van Steenbergen aangeschreven en twee maanden later ging het eerste koorproject van start met in totaal een dikke 70 leden. Het projectkoor kreeg geen aparte naam maar functioneert onder de naam Projectkoor ABS Steenbergen. Zingen voor het plezier én op niveau én in projectvorm én met een klassiek repertoire bleek dus velen aan te spreken.

Wat is eigenlijk een projectkoor?

Een projectkoor komt op geplande tijd bij elkaar en de leden die hieraan deelnemen dienen koorervaring te hebben, omdat zij door het beperkt aantal repetities de partijen thuis in moeten studeren! Het eenvoudigste is dat natuurlijk voor die mensen die noten kunnen lezen, maar ook voor mensen die dat niet kunnen is thuis studeren mogelijk d.m.v. aangeleverde CD’s. Zelfs, indien dat door bepaalde koorleden wordt gewenst, kunnen de CD’s worden gemaakt met de daarbij behorende zangstem, zodat de tekst en de frasering eenvoudiger herkenbaar is.

In september vorig jaar constateerde de dirigent dat het thuis studeren toch moeilijk was voor een aantal gastzangers. Deze zijn dan ook afgehaakt. Het resultaat was dat er een 65 gemotiveerde leden elke 1e dinsdag van de maand zijn gaan repeteren. Inmiddels is dat aantal weer uitgegroeid naar zo’n 70 mannen uit vele omliggende plaatsen, zoals: Roosendaal, Bergen op Zoom, Wouw, St. Philipsland, Oud-Beijerland, Halsteren en Ossendrecht.

In het jubileumjaar 2013 zal het projectkoor het hele jaar voltallig optreden.

Sponsors

Hoofdsponsors:

Sponsors:

Begunstigers: